Abonnementaftale

Abonnementaftale for:

MichelleKristensen Aps.
CVR-nr. 32 73 04 93
Strandgade 26, 2.sal
1402 København K

shop@michellekristensen.dk

 

ABONNEMENTAFTALE
Ved køb af abonnement hos Michellekristensen.dk - godkender du, at Michellekristensen.dk er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på købers betalingskort. Ved tilmelding afgiver du dine kreditkortinformationer én gang, hvorefter vi automatisk trækker penge hver den næst sidste bankdag på dit kort.

SIKKERHED
Quickpay, som der benyttes til betalingsgateway, bruger sikkerhedsprotokollen SSL, der krypterer information mellem en internet-browser (kortindehaveren) og en internet-server (forretningen). Det betyder, at de oplysninger, der overføres ved betaling med dit kort, beskyttes under overførslen fra din computer videre til os. Som krypteringsform ved elektronisk handel er SSL almindeligt udbredt og betragtes som en meget sikker løsning. På www.pbs-international.dk kan du se, hvordan en SSL-betaling gennemføres.

KØB OG BETALING
Ved køb af abonnement aftaler - godkender du, at Michellekristensen.dk er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort. Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

Købers ændring af abonnement
Du kan frit ændre abonnementsaftalen. Dette gøres skriftligt til info@michellekristensen.dk  med én måneds varsel + indeværende måned, med mindre andet er aftalt.

Michellekristensen.dk ændring af abonnement
Michelle Kristensen kan ændre abonnementsaftalen eller vilkårene i forbindelse hermed skriftligt med én måneds varsel + indeværende måned (”ændringsdatoen”). Såfremt du ikke ønsker at fortsætte sit abonnement efter ændringerne, kan denne frit opsige abonnementet til udløb pr. ændringsdatoen inden for 5 hverdage, ellers fortsætter abonnementet på de ændrede vilkår.

Købers opsigelse
Du kan opsige abonnementsaftalen med én måneds varsel + indeværende måned. Dette gøres via skriftlig henvendelse til info@michellekristensen.dk .

Michellekristensen.dk opsigelse
Michelle Kristensen kan opsige købers abonnementsaftale straks, såfremt køber misligholder abonnementsaftalen. Misligholdelse kan fx være, hvis køber ikke betaler sit abonnement inden for forfaldsdatoen.

Pris og betaling
Du betaler en månedlig pris for sit abonnement, og bliver trukket automatisk den næstsidste bankdag i måneden.

Ændring af pris på abonnement
Såfremt prisen på dit abonnement ændrer sig, sender michellekristensen.dk et skriftligt varsel, senest én måned før, herom. Her vil michellekristensen.dk skrive abonnementets nye pris samt forklare, hvorfor prisen er blevet ændre.t Prisen på abonnementet fremgår altid på fakturaen. Såfremt du ikke ønsker at fortsætte sit abonnement, skal denne opsige det, jf. betingelserne i pkt. 3. Hvis michellekristensen.dk ikke modtager en opsigelse fra dig, forsætter abonnementet med den regulerede pris.

FORTROLIGE OPLYSNINGER
Dine oplysninger – navn, adresse, telefonnummer og e-mail – bliver transmitteret krypteret, når du sender dem til os. Vi bruger kun dine oplysninger til at sørge for, at du får informationer om adgang til det, du har købt plads på.

Ydermere bruges dine oplysninger til at kunne informere dig, hvis uforudsete problemer skulle opstå og/eller kurset/workshoppen/arrangementet må flyttes til en anden dato eller aflyses. Se også sektionen “Fortrydelsesret” nedenfor.

Efter køb af abonnement på vores website vil du modtage en ordrebekræftelse via den oplyste e-mail. Oplysninger i forbindelse med dit køb opbevarer vi i 2 år for at sikre korrekt behandling ved eventuelle reklamationssager. Du kan bede om at få slettet dine personlige oplysninger ved at henvende dig til MK teamet på shop@michellekristensen.dk.

PROCEDURE
Du skal aktivt acceptere abonnementsbetingelserne og prisen via et flueben.

Du modtager en skriftlig bekræftelse til via.  e-mail hver gang der indgås en enkelt gennemført betalingstransaktion Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

 

RETTIGHEDER OG COPYRIGHT
Alle rettigheder samt digitale produkter tilhører MK – Michelle Kristensen. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

 

FORBEHOLD
Vi tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.

 

FIRMAINFO OG KONTAKT

MichelleKristensen Aps.

CVR-nr. 32 73 04 93

Strandgade 26, 2.sal

1402 København K

direkte@michellekristensen.dk